MEET OUR TEAM
ilyasM2
Iliyash Ali N. Makrani
+91-9879145978 / +91-7016555521
IMG_4573final
Irshad Ali N.Makrani
+91-9909518981 / +91-7779001581
IMG_4570final
Adv. Gajendra S. Parmar
Advocate
+91-9979691344
vasimkhan
Adv. Vasimakram H. Memon
Advocate
+91-9727611699
stenoFinal
Ghansyam bhai Umraniya
Stenographer
+91-9228700202/ +91-7016376526